Vad du måste veta om PCR-plaster

Genom oförtröttliga ansträngningar från flera generationer av kemister och ingenjörer, har plast framställd av petroleum, kol och naturgas blivit oumbärliga material för det dagliga livet på grund av sin låga vikt, hållbarhet, skönhet och låga pris.Men det är just dessa fördelar med plast som också leder till en stor mängd plastavfall.Post-consumer recycling (PCR) plast har blivit en av de viktiga riktningarna för att minska plastens miljöföroreningar och hjälpa energi- och kemisk industri att gå mot "kolneutralitet".

Post-consumer recycled (PCR) hartser tillverkas av plastavfall som kasseras av konsumenterna.Nya plastpellets skapas genom att plastavfall samlas in från återvinningsströmmen och passerar genom sorterings-, rengörings- och pelletiseringsprocesserna i ett mekaniskt återvinningssystem.Helt nya plastpellets har samma struktur som plasten före återvinning.När nya plastpellets blandas med jungfruharts skapas en mängd nya plastprodukter.På så sätt minskar inte bara koldioxidutsläppen utan också energiförbrukningen.

——Dow har lanserat material som innehåller 40 % PCR-harts